?

Log in

No account? Create an account
muistijäljet. [entries|archive|friends|userinfo]
oot unelmaa. ♥

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Aug. 7th, 2012|01:19 am]
oot unelmaa. ♥
Uneton.


Posted via m.livejournal.com.

linkpost comment

(no subject) [Nov. 23rd, 2010|11:43 pm]
oot unelmaa. ♥
haluan mennä ulos tekemään lumienkeleitä.
linkpost comment

Friends Only. [Mar. 23rd, 2010|11:03 pm]
oot unelmaa. ♥
Tää päiväkirja sisältää minun arkea, elämää, tunteita, ajatuksia, muistoja..... siis kaikkea mahdollista, jonka koen kirjoittamisen arvoiseksi. Lähtökohtaisesti kirjoitan tätä päiväkirjaa täysin itselleni, mutta tätä saa toki muutamat kaverit lukea. Jos siis koet olevasi yksi heistä, niin jätä kommentti - ja harkitsen lisäämistäsi.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]